Blog

De geschiedenis van film, video en animatie

BEELDKRACHT
2 min

Bewegend beeld: als visuele professionals hangt ons bestaansrecht er vanaf. Met bewegend beeld kunnen we de gaafste dingen. Van dynamische dronebeelden tot artistieke animaties. En van betoverende bedrijfsvideo’s tot amusante vlogs

Omdat video onze passie is, besloten wij een duik te nemen in de geschiedenis van bewegend beeld. Want hoe is datgene wat wij maken ontstaan? En welke uitvindingen en ideeën gingen er vooraf aan al het moois dat we vandaag de dag op het scherm zien verschijnen?

Bewegend beeld: van prehistorie tot de 19e eeuw

Of het nu om films, reclames of animaties gaat: video is vooral en bovenal een kunstvorm. Beeld moet immers aangrijpend zijn. Kippenvel opleveren. Ontroeren. Urgentie opwekken. Een blijvende indruk nalaten. Een ragfijn gevoel voor kunst en inlevingsvermogen is daarbij onmisbaar.

Omdat video draait om het ‘verwoorden’ van emoties in bewegend beeld, zou je kunnen stellen dat het idee van video al zo oud is als de mensheid zelf. In de prehistorie had je schaduwspellen, in de Oudheid had je tragedie en theater, en bijna tweeduizend jaar geleden werden er in Azië al pogingen gedaan om de illusie van bewegend beeld te creëren.


Video zoals we dat nu kennen, stamt echter uit eind negentiende eeuw. Eerder in diezelfde eeuw werd al volop geëxperimenteerd met bewegend beeld, maar ontbrak de technologie om dat te maken. In 1834 werd wel al een populair animatie-apparaat ontwikkeld: de zoötroop. Uniek is dat zo’n zelfde soort zoötroop in het jaar 180 (bijna twee millennia geleden!) werd gebouwd door een Chinese uitvinder.

Kortom: de behoefte aan bewegend beeld als kunst- en verbeeldingsvorm is al zo oud als de mensheid zelf.

1893: Thomas Edison en de eerste filmprojector

Voor video moesten flexibele filmrollen worden ontwikkeld die snel genoeg konden draaien om meerdere frames per seconde op te nemen. Uitvinders maakten hierbij dankbaar gebruik van de techniek achter naaimachine, omdat die tevens een roterend effect had.Vanaf de jaren 70 van de 19e eeuw werd al volop geëxperimenteerd met bewegend beeld, maar de doorslag kwam in 1893, toen Thomas Edison op een wereldtentoonstelling zijn befaamde kinetoscoop presenteerde. Met dit apparaat nam hij korte films op die mensen via een kijkgat konden bekijken.

 

Begin 1900: De invloed van het publiek

Een aantal jaar na de ontwikkeling van Edisons machine maakten nieuwe uitvindingen het mogelijk om bewegend beeld op een scherm te projecteren. De bekendste daarvan is de cinématographe, een multifunctioneel apparaat dat een camera, optische printer en projector bevatte. Hierdoor kwam de ontwikkeling van video in een stroomversnelling.

Video werd steeds meer een vorm van entertainment, en de invloed van het publiek begon een rol te spelen in de ontwikkeling van film in het algemeen. Begin vorige eeuw raakten mensen het bijvoorbeeld beu om naar saaie bewegende beelden te kijken, en werden de eerste stomme films geproduceerd - geen geluid, wel spannende beelden.

Jaren 40 - Film als propagandamiddel

In de jaren erna ging het snel. Korte films werden afgespeeld in winkeletalages en theaters, en verspreid over de wereld kwamen de eerste avondvullende films beschikbaar voor publiek. Ook video’s met geluid en special effects raakten in opkomst.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd duidelijk dat film een effectief propagandamiddel is. Zowel in Engeland als Duitsland werd video dan ook veelvuldig ingezet om politieke ideeën te verspreiden. Deze manier van ‘marketing' leidde tot razendsnelle technische ontwikkelingen, wat de evolutie van videotechnologie ironisch genoeg bespoedigde.

Leuk feitje: in 1941 werd door het bedrijf Bulova de allereerste televisiecommercial gemaakt tijdens een wedstrijd van de Yankees. De kosten? Slechts 4 dollar.


Jaren 50 - De opkomst van televisie als massamedium

In de jaren 50 werd de televisie een vast onderdeel van het huishouden. De invloed van de televisie was ongekend. De reclame-industrie ontdekte dat televisiereclames dé manier waren om het publiek te bereiken en beïnvloeden.

In de jaren 60 en 70 leidde dit tot riante resultaten. Reclames drukten vanaf die tijd een grote stempel op op ons consumeergedrag en wereldbeeld. Kijktip: in de Hollywoodserie Mad Men zie je duidelijk terug hoe de opkomst van de advertisingindustrie een blijvende stempel drukte op de wereld. 

Een buitengewoon indrukwekkend advertisingrecord werd overigens gevestigd door Apple in 1984. Tijdens de Super Bowl lanceerden zij een iconische commercial over de lancering van de Macintosh:


1990-heden - Van special effects naar virtual reality

Wat video betreft, zijn er in de jaren negentig en tweeduizend indrukwekkende sprongen gemaakt. Special effects en animaties werden zodanig realistisch dat ze niet of nauwelijks van echt te onderscheiden waren. Mooie voorbeelden hiervan zijn Terminator, Titanic en de James Bond-films met Pierce Brosnan in de hoofdrol.

Ook de overgang van filmrollen naar digitale technologie was een belangrijke ontwikkeling. Onderwijl raakten geavanceerde 3d-animaties en virtual reality in opkomst; zaken die in de tijd van Thomas Edison natuurlijk volstrekt ondenkbaar waren.

Wat brengt de toekomst?

Met de opkomst van high-tech drones, fijnzinnige animatietechnieken en virtual reality, kan de toekomst van video alleen maar mooier, beter en indrukwekkender worden. Wat dit voor bedrijven en organisaties betekent, beschrijven we echter in een later blog. Tot dan!

Wat kunnen wij creëren voor jouw budget?

Maak kennis
Elke maand;
content die er toe doet!

Schrijf je in!